Výrobce osvětlení

Firma

Firma TM TECHNOLOGIE, založena v Krakově v roce 2002, se během několika let stala jedním
z předních polských výrobců nouzového osvětlení a elektronických zařízení využívaných
v osvětlovací technice. Firma je rovněž aktivní za hranicemi Polska a své výrobky úspěšně vyváží do zemí celého světa.

Kvalita

Hlavní zásadou firmy TM TECHNOLOGIE je vysoká kvalita výrobků. Zavedení systému řízení kvality v souladu s normou EN ISO 9001:2015 dokazuje, že dodržujeme nejvyšší standardy výrobků a služeb.

Profesionální obsluha zákazníka

Obchodní a projektové oddělení firmy TM TECHNOLOGIE jsou zákazníkům k dispozici, nabízejí řešení vyvinutá odděleními rozvoje a implementace.

Životní prostředí

Péče o životní prostředí je pochopitelně nedílnou součástí aktivit firmy TM TECHNOLOGIE. Vědomí odpovědnosti za životní prostředí vede k neustálé snaze o minimalizaci negativního dopadu na okolí. Samozřejmostí proto byla implementace systému environmentálního managementu v souladu s požadavky EN ISO 14001:2015.

Design

Veškeré výrobky jsou navrhovány pro veřejné budovy. Forma produktu koresponduje s místem jeho určení, jako jsou výrobní haly, obchodní galerie, hotely, muzea apod. Při výrobě klademe důraz na  estetiku, ergonomii a funkčnosti.

Lidské zdroje

Základním kapitálem každého podniku jsou jeho zaměstnanci.
Firma TM TECHNOLOGIE zaměstnává specialisty s rozsáhlými znalostmi, schopnostmi
a zkušenostmi v oboru nouzového osvětlení. Našim zaměstnancům nabízíme atraktivní kariérní postup, stejně tak i adekvátní ohodnocení. Zvláštní důraz klademe na bezpečnost práce, na základě toho jsme získali certifikát BS OHSAS 18001:2007 za zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Technologii doprovází inovace

Nové technologie ovlivňují kompletní proces výroby. Již ve fázi navrhování využíváme nejnovější programy CAD/CAM (Solid Works, AutoCad). Kompletní konstrukčně-výrobní vybavení spolu s moderní linkou automatické elektronické montáže SMT a THT umožňuje firmě TM TECHNOLOGIE realizovat malo-  i velkosériovou výrobu. Zavedení inovativního softwaru napomohlo zkvalitnění kontroly nad produkcí nouzového osvětlení.