Výrobce osvětlení

Zpracování a zavedení inovačních, ekologických zařízení nouzového osvětlení

Firma TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. obdržela grant v rámcích operačního programu Podnikání a inovace, 2007-2013, na projekt "Zpracování a zavedení  inovačních, ekologických zařízení nouzového osvětlení ", Předmět 1.4 - Podpora cílových projektů a Předmět 4.1 - Podpora zavedení rozměru prací B+R. Realizace projektu umožní zpracování a zavedení nových řešení v oblasti systémů nouzového a evakuačního osvětlení. V rámcích zavádění budou zakoupeny inovační stroje a zařízení a také bude postavena výrobní hala včetně sociálních zařízení a kanceláří.     

Dotace Operačního odvětvového programu Posílit konkurenceschopnost podniků

Firma TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. obdržela dotaci v rámcích Operačního odvětvového programu Posílit konkurenceschopnost podniků, Opatření 2.2.2 - Podpora v oblasti internacionalizace podniků v následujících projektech: Účast, jako vystavovatel na trzích Light+Building, Frankfurt nad Mohanem, Německo, 23.04-27.04.2006 Účast jako vystavovatel na MT "INTERLIGHT" Rusko/Moskva 06-09.12.2006 r.

Dotace na inovační projekty. Evropské fondy – podpora inovačního podnikání.

Firma TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. obdržela grant na realizaci projektu „Zavedení nové technologie výroby osvětlovací soustavy spolu s integrálním systémem řízení a napájení ” v rámcích operačního programu  Podnikání a inovace  4.3 Technologický úvěr. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje.