Výrobce osvětlení

Servisní oddělení

Hlavním důvodem  vzniku technického servisu TM TECHNOLOGIE bylo splnění očekávání Zákazníků v oblasti profesionální podpory, a také vyhovění potřebám spojeným s realizaci služeb v oblasti nouzového osvětlení. Servisní oddělení soustřeďuje vysoce kvalifikované zaměstnance pracující v různých oborech jako jsou informatika, automatika, elektronika
a mechatronika. Aktivní zapojení a neustály vývoj specialistů zaručuje stabilní spolupráci
a je zárukou vysoké kvality služeb pro Zákazníky.

Rozsah činnosti

Dział Serwisu firmy TM TECHNOLOGIE oferuje szeroki wachlarz usług:
- wsparcie techniczne w zakresie oświetlenia awaryjnego
- uruchomienia systemów oświetlenia awaryjnego
- przeglądy techniczne systemów oświetlenia awaryjnego
- audyty systemów oświetlenia awaryjnego 

Osvětlovací služby zahrnují

- servis nouzového osvětlení  
- modernizaci nouzového osvětlení  
- údržbu nouzového osvětlení